O společnosti

Výpis z OR:            vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 75361
Základní jmění:    100 000,-

IČ:     261 57 284
DIČ:  CZ26157284

Statutární a odpovědný zástupce:      Pavel Pospíšil, jednatel společnosti
Představitel vedení IMS:                       Ing. Jan Chmelík, autorizovaný inženýr

DRŽITEL CERTIFIKÁTŮ ČSN EN ISO 9001, 14001, 18001

Bankovní spojení: KB  512915220297 / 0100